Tekstil sektöründe ihtiyaçlarınıza uygun kimyasallar üretmemizin yanında kendi AR-GE çalışmalarımız sayesinde ürünlerin verimliliğini her zaman iyileştiriyor, teknolojiye ve ekibimize yaptığımız yatırımlarla teknik destek sağlıyor ve sektörün kalite standartlarını belirliyoruz.

Tekstil Kimyasalları

Ön Terbiye

Islatıcılar

Enzimler

Yağ Sökücü ve Yıkayıcılar

İyon Tutucular

Stabilizatörler

Islatıcılar


Konsantre Islatıcı - Yağ sökücü
VERAWASH EMG

Yüksek yağ sökme kabiliyetine sahip asidik-bazik ortamda çalışan her türlü elyaf için kullanılan ıslatıcı

Kasar ve Boyama Prosesleri İçin Anyonik Islatıcı
VERAWASH KYA

Kasar boya ve ön fikse için kullanılan köpüğü kontrollü elektrolit dayanımlı anyonik ıslatıcı

Konsantre Anyonik Islatıcı ve Hava Aldırıcı
VERAWET HWT

Seri ıslatma özelliğinden dolayı iplik, dokuma ve örgüde kullanılan konsantre ıslatıcı

Konsantre Yağ Sökücü,Islatıcı ve Yıkayıcı
VERAWASH ORF

Yüksek yağ sökme kabiliyetine sahip her türlü elyaf için kullanılan köpüğü kontrollü konsantre yağ sökücü-ıslatıcı

Enzimler


Antiperoksit Enzim
VERAZYM PR-G

Organik yapıda banyoda kalan peroksiti enzimatik olarak yok eder.

Selülaz Enzimi
VERAZYM TK-G

Organik yapıda nötr çalışma prensibi ile tozuma yapmayan yüzeyde oluşan / oluşabilecek tüylenmeyi yok eden antipiling enzim

Konsantre Antiperoksit Enzimi
VERAZYM SNT CONS

Kumaş yüzeyi ve banyodaki peroksitin uzaklaşmasını sağlar

Konsantre Selülaz Enzimi
VERAZYM SL CONS

Kumaş yüzeyinde pürüzsüz, parlak görünüm sağlayan, mukavemet ve tozuma yapmayan antipilig enzim

Yağ Sökücü ve Yıkayıcılar


Özel Yağ Sökücü
VERAWASH AYS

Yüksek disperge ve emülsiye kabiliyetine sahip boya banyosunda kullanılabilen yağ sökme özelliğine sahip çok iyi hidrofilite veren anyonik ıslatıcı-yıkayıcı

Silikon, Yağ ve Benzeri Lekeleri Uzaklaştırmada Kullanılan Özel Yıkayıcı
VERAWASH ZTA

Makinaların fiziksel etkilerinden ve yağlarından kaynaklanan inatçı lekelerin uzaklaştırılması için kullanılan solvent bazlı yıkama malzemesi

Anyonik Yıkayıcı
VERAWASH LA

Güçlü yıkama özelliğine sahip, yüksek yağ sökme ve leke uzaklaştırma kabiliyetine sahip anyonik yıkayıcı

İyon Tutucular


Özel İyon Tutucu
VEROX PAM

Yüksek kalsiyum ve demir tutma kabiliyetine sahip, kumaş yüzeyinde beyazlık oluşumunu engelleyen özel yapılı iyon tutucu

İyon tutucu ve demirlizasyon malzemesi
VEROX DEX

Toprak alkali, demir, bakır, çinko gibi iyonlarla komplex oluşturan özel bir üründür

Stabilizatörler


Özel Stabilizatör
VERASTABIL SBN

Peroksitin stabil bir şekilde parçalanmasını sağlayan özel stabilizatördür.

Tekstil Kimyasalları

Boya Yardımcıları

Egalizatörler - Dispergatörler

Fiksatörler

Keriyer

Redüktan

Asit Tampon

Alkaliler

Sabun

Egalizatörler - Dispergatörler


Sıvı Egalizatör-Dispergatör
VEROX DN-40

Pamuk ve karışımlarda kuvvetli egalize ve disperge özelliğinden dolayı homojen boyama sağlar.

Toz Egalizatör ve Dispergatör
VEROX DNS

Pamuk ve karışımlarda, ringelli mallarda disperge ve egalize özelliğinden dolayı geri boyamayı engeller ve homojen bir boyama sağlar.

Fiksatörler


Yıkama, Su, Ter Haslıklarını İyileştiren Fiksatör
VERAFİX DRV

Turkuaz boyada mükemmel haslık sonuçları veren ve baskılı kumaşlarda haslık iyileştiren özel polimer yapılı fikse ve bağlayıcı ajan.

Pigment Baskıda Organik Çağraz Bağlayıcı
VERAFIX FRX

Pigment baskı patında kullanılan mükemmel sürtme ve yıkama haslık sonuçlarına neden olan fiksatör.

Yaş Sürtme Haslık İyileştirici Özel Ürün
VEROX FMP

Pamuk, pamuk-polyester boyalı ve reaktif baskılı kumaşlarda yaş sürtme haslığını iyileştiren özel ürün.

Keriyer


Ekolojik Keriyer
VERACARRIER BCO

Egalize özelliği çok iyi olup, polyester ve polyester karışımlarda düzgün boyama imkanı sağlar. Hatalı boyamaların iyileştirilmesinde kullanılır.

Keriyer
VERACARRIER ECO

Polyester ve polyester karışım kumaşların düşük sıcaklıklarda boyama imkanı sağlayan egalize ve taşıma özelliği olan keriyer.

Konsantre Keriyer
VERACARRIER MCO

Yüksek egalize performansı ile polyester boyamada homojen ve canlı renk eldesi için kullanılan konsantre keriyer.

Redüktan


Konsantre Alkali Redüktan
VEROX ARG CONS

Ekolojik yapıda, kokusuz redüktif yıkamada ve reaktif boya söküm işlemlerinde güvenli bir şekilde kullanılan indirgen malzeme

Asidik Redüktan
VEROX ACR

Polyester ve karışımlarında asidik ortamda redüktif yıkamada kullanılan redüktan.

Alkali Redüktan
VEROX RGH

Polyester boyama sonrası yapılan redüktif yıkamada çok iyi yıkama haslığı sağlayan indirgen malzeme

Asit Tampon


Nötralizasyon Asidi ve Tamponlama Maddesi
VERASİT BAT

Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, başlangıçtaki pH değişimini muhafaza eder

Nötralizasyon Asidi ve Tamponlama Maddesi (Konsantre)
VERASİT CAT

Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, başlangıçtaki pH değişimini muhafaza eder

Alkaliler


Sıvı Alkali
VEROX BS NEW

Reaktif boyamada tekrarlanabilirliği arttıran, pH sapmalarını ortadan kaldıran sıvı alkali.

Ön Terbiye Malzemesi
VEROX SC 35

Viskon, pamuk ve karışımlarının ön terbiyesinde pH yükseltici olarak kullanılır.

Sabun


Özel Reaktif Yıkayıcı Sabun
VERAWASH PV

Pamuk ve karışım kumaşlarda boyandıktan sonra hidrolize olan boyayı uzaklaştırılmasında kullanılır. Reaktif baskılı kumaşlarda yüksek haslıkları sağlayan, kirlenmeyi engelleyen özel yıkayıcıdır.

Tekstil Kimyasalları

Apre Malzemeleri

Hidrofil Silikon

Makro Silikon

Mikro Silikon

Özel Apreler

Renk Derinleştirici

Yumuşatıcı

Polyester Silikon

Hidrofil Silikon


Hidrofil Silikon
VERASIL EKI

Pamuk ve pamuk karışım kumaşlarda mükemmel tuşe veren fenolik ve ısıl sararma değerleri çok iyi olan hidrofil silikon.

Hidrofil Yumuşatma
VERASOFT NY 10 G

Çektirme ve fular proseslerinde kullanılan pamuk ve karışımlarda kullanılan ekolojik yapıdaki hidrofil yumuşatmadır.

Konsantre Hidrofil Silikon
VERASİL VSQ 200

Yüksek hidrofilite özelliği ile havlu ve benzer kalitelerde mükemmel bir tutum sağlayan hidrofil silikon.

Makro Silikon


Konsantre Makro Silikon
VERASİL MC NEW

Doğal ve sentetik kumaşlarda mükemmel kayganlık, yumuşaklık sağlayan ve renk derinliği kazandıran makro silikon.

Özel Makro Silikon
VERASİL SPC

Kumaşa iç yumuşaklık, ipeksi tuşe verirken parlaklık kazandıran makro silikon emülsiyonu.

Mikro Silikon


Mikro Silikon
VERASIL SMB

Pamuk ve karışım kumaşlara iç yumuşaklık ve mükemmel tuşe veren mikro silikon

Konsantre Mikro Silikon
VERASIL MPC

Mükemmel iç yumuşaklık ve tuşe veren konsantre silikon.

Özel Apreler


Su ve Yağ İtici Apre
VERASOFT FC 404 CONS

Sentetik ve selüloz yapılı kumaşlarda yüksek sıvı ve yağ itme özelliğine sahip yıkama dayanımı olan apre malzemesi.

Fenolik Sararma Önleyici Apre
VERA ANTI OKS

Çektirme ve fulara uygun, fenolik sararma sonuçlarını iyileştiren apre malzemesi

Kombin Şardon Apresi
VERASOFT SDA

Çektirme ve fularda verilen antistatik özelliğinden dolayı elektriklenmeyi önleyen, kumaşa dolgunluk veren özel şardon emülsiyonu.

Renk Derinleştirici


Konsantre Hidrofil Renk Derinleştirici
VERASIL RDH

Pamuk ve polyester karışım kumaşlara renk derinliği veren hidrofil özelliği olan özel konsantre renk derinleştirici.

Renk Derinleştirici
VERASIL DEEP COLOR

Kumaşa renk derinliği, parlaklık ve tuşe veren renk koyulaştırıcı.

Yumuşatıcı


Noniyonik Yumuşatıcı
VERASOFT NC

Beyaz kumaşlarda sararma yapmayan noniyonik yumuşatma

Polyester Silikon


Polyester Silikon
VERASİL PES

Polyester ve polyester karışımlar ile dispers baskılı kumaşlarda uygulanabilen anstatik özelliği olan polyester silikon.

Tekstil Kimyasalları

Akkim Ürünleri

Konsantre Islatıcı - Yağ sökücü
AKWASH NOR

Yüksek yağ sökme kabiliyetine sahip asidik-bazik ortamda çalışan her türlü elyaf için kullanılan ıslatıcı

Nötralizasyon Asidi ve Tamponlama Maddesi
AKASİT YSA

Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez, başlangıçtaki pH değişimini muhafaza eder

Gramaj arttırıcı
AKEF GA

Uygulanan kumaşta %10 değerine kadar ağırlık artışı sağlar.

Stabilize ağartıcı
AKBLEACH CBA

Pamuk, pamuklu karışımlar ve viskonun ön terbiye ağartmasında HİDROJEN PEROKSİT kullanılmasına gerek kalmadan istenilen beyazlığı sağlar.

Katyonik Payet Yumuşatıcı
AKSOFT SD

Tüm elyaf ve özellikle sentetik elyaflara kayganlık, dolgunluk ve yumuşaklık veren yumuşatıcı.

Baskı Kimyasalları

Matweiss Patları

Matweiss Patı
VERAPRINT MW-6G

Yarı elastik, aşındırmaya uygun örtücülük ve beyazlık performansı yüksek olan yıkama dayanımı bulunan matweiss.

Elastik Matweiss
VERAPRINT SS PLUS

Elastik özelliği yüksek olan, beyazlık ve örtücülüğü, tuşesi mükemmel olan yıkama dayanımı performansı yüksek olan matweiss.

Baskı Kimyasalları

Aşındırma Patları

Aşındırma Patı
VERPRINT ASL

Aşındırma baskıda kullanılan yumuşak ve yüksek renk verimi sağlayan örtücülük performansı yüksek pat